ï»??xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 恒å¯d‹È€å…?的最新动æ€?/title> <link>http://www.xxhbf.com/</link> <language>zh-cn</language> <copyright>RSS Feed By www.hitux.com</copyright> <item> <title><![CDATA[带视觉识别技术的‹È€å…‰åˆ‡å‰²æœº]]> http://www.xxhbf.com//Product/5861271321.html Thu, 03 Jun 2021 16:13:21 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[大幅面振镜与轴同步运动激光切割机]]> http://www.xxhbf.com//html/8450134413.html Thu, 03 Jun 2021 15:44:13 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 解决æ–ÒŽ¡ˆ <![CDATA[大幅面振镜切割机]]> http://www.xxhbf.com//case/9784152559.html Thu, 03 Jun 2021 15:25:59 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[大幅面振镜激光切割机]]> http://www.xxhbf.com//Product/645720145.html Thu, 03 Jun 2021 15:14:05 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[2020òq´æœ€æ–°æ¿€å…‰æ‰“标机]]> http://www.xxhbf.com//Product/974628320.html Fri, 07 Aug 2020 23:03:20 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[聚焦工业全要ç´? 面向十五大应用行业]]> http://www.xxhbf.com//html/4931024939.html Fri, 07 Aug 2020 21:49:39 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 新闻动æ€?/category> <![CDATA[恒å¯d打标机应用案例]]> http://www.xxhbf.com//case/7689045034.html Mon, 03 Aug 2020 14:50:34 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[15m16s-打标机]]> http://www.xxhbf.com//case/2061744758.html Mon, 03 Aug 2020 14:47:58 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[IC电子元器件激光高速打码机]]> http://www.xxhbf.com//case/296137414.html Thu, 07 May 2020 11:04:14 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[‹È€å…‰çƒŸé›„¡²‰ž®˜å¤„理系¾lŸ]]> http://www.xxhbf.com//case/429635320.html Thu, 07 May 2020 11:03:20 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[¾l‡å¸¦‹È€å…‰è‡ªåŠ¨è£å‰ªæœº]]> http://www.xxhbf.com//case/2748095257.html Wed, 22 Apr 2020 09:52:57 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[金属薄板‹È€å…‰åˆ‡å‰²æœº3015SF]]> http://www.xxhbf.com//case/8679044247.html Wed, 22 Apr 2020 09:42:47 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[恒å¯d¾_‘Ö¯†åˆ‡å‰²C625F]]> http://www.xxhbf.com//case/3608941822.html Wed, 11 Mar 2020 17:18:22 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[恒å¯dPB¾pÕdˆ—òqÏx¿æœº]]> http://www.xxhbf.com//case/0683251248.html Wed, 11 Mar 2020 17:12:48 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[½Ž¡æ‹È€å…‰åˆ‡å‰²æœº]]> http://www.xxhbf.com//case/527469255.html Sat, 04 Jan 2020 11:25:05 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[‹È€å…‰æ™ºèƒ½åÙE边切割]]> http://www.xxhbf.com//case/897365227.html Mon, 16 Dec 2019 10:22:07 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[ETL-C14090应用åQˆä¸€åQ‰è¿‡æ»¤ç½‘与包装板定型切割]]> http://www.xxhbf.com//case/0182532529.html Thu, 12 Dec 2019 14:25:29 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[‹È€å…‰éŸ³è†œåˆ‡å‰²æœº]]> http://www.xxhbf.com//case/8952304651.html Wed, 04 Dec 2019 16:46:51 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[圆管切割机短视频一]]> http://www.xxhbf.com//case/9147235647.html Wed, 04 Dec 2019 10:56:47 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[全自动镭雕激光机]]> http://www.xxhbf.com//case/5893025350.html Wed, 04 Dec 2019 09:53:50 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 视频中心 <![CDATA[‹È€å…‰åˆ‡å‰²åœ¨åˆ‰™ž‹è¡Œä¸šçš„应用]]> http://www.xxhbf.com//html/6285315949.html Fri, 20 Sep 2019 08:59:49 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 解决æ–ÒŽ¡ˆ <![CDATA[‹È€å…‰åˆ‡å‰²æœºè§£å†³æ–ÒŽ¡ˆ]]> http://www.xxhbf.com//html/287504157.html Mon, 09 Sep 2019 14:15:07 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 解决æ–ÒŽ¡ˆ <![CDATA[无缝内è¡£¾~åˆ¶è§£å†³æ–ÒŽ¡ˆ]]> http://www.xxhbf.com//html/0465831339.html Mon, 09 Sep 2019 14:13:39 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 解决æ–ÒŽ¡ˆ <![CDATA[‹È€å…‰è‡ªåŠ¨åŒ–加工解决æ–ÒŽ¡ˆ]]> http://www.xxhbf.com//html/1684351223.html Mon, 09 Sep 2019 14:12:23 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 解决æ–ÒŽ¡ˆ <![CDATA[非金属材料加工解å†Ïx–¹æ¡ˆ]]> http://www.xxhbf.com//html/139852240.html Mon, 09 Sep 2019 11:24:00 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 解决æ–ÒŽ¡ˆ <![CDATA[金属材料加工解决æ–ÒŽ¡ˆ]]> http://www.xxhbf.com//html/9084232126.html Mon, 09 Sep 2019 11:21:26 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 解决æ–ÒŽ¡ˆ <![CDATA[¾_‘Ö¯†éƒ¨äšg刉™€ è§£å†Ïx–¹æ¡ˆ]]> http://www.xxhbf.com//html/7592311946.html Mon, 09 Sep 2019 11:19:46 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 解决æ–ÒŽ¡ˆ <![CDATA[恒å¯d‹È€å…‰å…¬å¸åˆ›æ–°æ— ¾~å†…衣缝制新讑֤‡]]> http://www.xxhbf.com//html/6091783144.html Mon, 29 Jul 2019 10:31:44 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 新闻动æ€?/category> <![CDATA[蕾丝专用‹È€å…‰æ™ºèƒ½è£å‰ªæœº]]> http://www.xxhbf.com//Product/0625474138.html Mon, 25 Feb 2019 14:41:38 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[大型300w-600w CO2金属½Ž¡æ¿€å…‰åˆ‡å‰²æœº]]> http://www.xxhbf.com//Product/6940725031.html Fri, 07 Sep 2018 16:50:31 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[多工位激光自动切å‰?打标¾pȝ»Ÿ]]> http://www.xxhbf.com//Product/6457932759.html Tue, 28 Aug 2018 10:27:59 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[金属薄板‹È€å…‰åˆ‡å‰²æœº3015SF]]> http://www.xxhbf.com//Product/752031136.html Thu, 26 Apr 2018 16:13:06 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[‹È€å…‰æ°´å£åˆ‡å‰²æœº]]> http://www.xxhbf.com//Product/938516219.html Thu, 26 Apr 2018 16:02:19 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[圆管åQˆé‡‘属)‹È€å…‰åˆ‡å‰²æœºETL-Y2000]]> http://www.xxhbf.com//Product/1367593823.html Thu, 26 Apr 2018 15:38:23 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[¾læµŽåž‹æ¿ææ¿€å…‰åˆ‡å‰²æœº2513C]]> http://www.xxhbf.com//Product/5427982755.html Thu, 26 Apr 2018 15:27:55 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[恒光路激光切割机2513SC]]> http://www.xxhbf.com//Product/184326449.html Thu, 26 Apr 2018 15:04:49 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[多功能激光切割机2513SF]]> http://www.xxhbf.com//Product/5078192759.html Thu, 26 Apr 2018 10:27:59 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[全封闭非金属材料‹È€å…‰åˆ‡å‰²æœº]]> http://www.xxhbf.com//Product/42617860.html Fri, 03 Nov 2017 15:06:00 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[‹È€å…‰åˆ‡å‰²æœº‹È€å…‰è®¾å¤‡æŠ½é£Žæœº]]> http://www.xxhbf.com//Product/9670241844.html Fri, 28 Jul 2017 03:18:44 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[‹È€å…‰åˆ‡å‰²æœºä¸“用控制面板]]> http://www.xxhbf.com//Product/8917244711.html Fri, 28 Jul 2017 02:47:11 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[‹È€å…‰åˆ‡å‰²æœºå¤åˆ‡æœºæ™ºèƒ½åˆ‡å‰²å¤´é…äšg]]> http://www.xxhbf.com//Product/2039483210.html Thu, 27 Jul 2017 09:32:10 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[‹È€å…‰åˆ‡å‰²æœºæ°”æ܇配äšg]]> http://www.xxhbf.com//Product/602741414.html Thu, 27 Jul 2017 09:04:14 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[‹È€å…‰ç„Šå­—机‹È€å…‰ç„ŠæŽ¥æœº¾_‘Ö·¥‹È€å…‰ç„Šå­—机厂家]]> http://www.xxhbf.com//Product/6540984529.html Wed, 26 Jul 2017 08:45:29 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[‹È€å…‰åˆ‡å‰²æœºåˆ‡å‰²¾_‘Öº¦è°ƒè¯•æ³•]]> http://www.xxhbf.com//html/7350942045.html Mon, 24 Jul 2017 02:20:45 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 新闻动æ€?/category> <![CDATA[‹È€å…‰åˆ‡å‰²æœºè´¨é‡å¦‚何åQŸ]]> http://www.xxhbf.com//html/092548756.html Sat, 22 Jul 2017 07:07:56 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 新闻动æ€?/category> <![CDATA[‹È€å…‰åˆ‡å‰²æœºå¯ä»¥åˆ‡å“ªäº›ææ–?]]> http://www.xxhbf.com//html/3274691444.html Fri, 21 Jul 2017 03:14:44 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 新闻动æ€?/category> <![CDATA[‹È€å…‰æ‰“标机工作原理‹È€å…‰æ‰“标机优势]]> http://www.xxhbf.com//html/607931535.html Thu, 20 Jul 2017 00:53:05 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 新闻动æ€?/category> <![CDATA[不锈钢äñ”品印记机——激光打标机]]> http://www.xxhbf.com//html/6017433141.html Wed, 19 Jul 2017 02:31:41 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 新闻动æ€?/category> <![CDATA[‹È€å…‰å…‰¾U¤æ‰“标机30W光纤打标机金属激光打标机‹È€å…‰æ‰“标机厂家直销]]> http://www.xxhbf.com//Product/123704814.html Tue, 18 Jul 2017 02:08:14 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 恒å¯d产品 <![CDATA[‹È€å…‰åˆ‡å‰²è®¾å¤‡ä¸Žä¼ ç»Ÿæ•°æŽ§è®‘Ö¤‡çš„对比]]> http://www.xxhbf.com//html/1306854142.html Mon, 17 Jul 2017 06:41:42 08:00 恒å¯d‹È€å…?/author> 新闻动æ€?/category> 在线日韩一区亚洲中文无码,日本另类潮喷video,影音先锋男人的网站资源在线,乱码中字芒果视频2021,午夜男女爽爽影院免费观看,国产欧美日韩亚洲精品专区,男人的天堂在线视频东京社区,色先锋av资源过瘾先锋,2018年最新国产免费,初音未来爆乳下裸羞羞无码,欧洲美洲日本一道道一区二区三区#$%